Den 17. marts 2023 havde vi generalforsamling. Som man kan se på billederne var rigtigt mange medlemmer mødt op. Alt forløb i god ro og orden, og som sædvanligt blev lagkagen nydt. Som afslutning blev der afholdt banko.